2016-01-04 08:41Nyheter

Förnybart fortsätter öka

null

Den förnybara andelen av den svenska energitillförseln fortsätter att öka, visar Energimyndighetens senaste statistik. Energitillförsel är något annat än energianvändning. Det första är de energislag som tillförts landet för att möta energibehoven och här ingår även import.

Den största procentuella ökningen inom den förnybara delen skedde inom vindkraft, visar statistiken för 2014. Vindkraften utgör dock en relativt liten del av tillförseln jämfört med de två största energislagen vattenkraft och bioenergi.
– Bortsett från 2012, då vattenkraften var särskilt hög, har inte en större tillförsel av förnybar energi tidigare noterats. Störst andel av förnybar energi kommer från biobränslen. Biobränslen har under senare år ökat i sådan omfattning att dessa svarar för nästan lika stor andel av tillförseln som olja, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten, i ett uttalande.

I statistiken räknas biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar som förnybar energi. Sedan slutet av 1970-talet har tillförseln från förnybart mer än dubblats.

Solenergi ingår inte i statistiken och på Energimyndigheten konstaterar man att det idag finns väldigt begränsat med statistik för solceller och solfångare.


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen