2016-03-09 16:51Nyheter

FÖRST UT I EUROPA MED SBP - CERTIFIERING

null

Agroenergi Neova Pellets är först ut i Europa med SBP-certifiering. Fabriken som är certifierad är SBE Latvia Ltd i Talsi Lettland. Fabriken i fråga producerar 80 000 ton pellets per år av både industri- och premiumkvalitet. Större delen av produktionen exporteras till andra länder inom EU med fokus på Östersjöområdet. Certifieringen gäller endast för råvara som också är FSC-certifierad.

- Certifieringen är ett viktigt steg för att öka attraktionskraften bland exportkunder på den Europeiska marknaden, säger Peter Granborn, vd på Agroenergi Neova Pellets.

SBP – Sustainable Biomass Partnership startade 2013 för att underlätta försörjning med fasta biobränslen som är hållbara både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Mer information om SBE hittar du på www.sbe.lv


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen