2018-05-16 13:45Nyheter

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017.

null

– Produktionen av pellets i Sverige ökade för femte året i rad och ligger nu på 1,74 miljoner ton, nästan på rekordnivån 1,8 miljoner ton från 2010, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Importen var oförändrad, cirka 270 000 ton, medan exporten minskade med cirka 12 procent till cirka 200 000 ton. Sammantaget gav detta en ökad användning av pellets i Sverige på nästan 2 procent eller drygt 30 000 ton under 2017 jämfört med 2016.

Tidningen Bioenergis analys av pelletsbranschen i Sverige publiceras i Bioenergi nr 2-2018. Analysen baseras på en egen enkätundersökning samt statistik från SCB

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2018 pekar på en samlad produktion av 1 908 140 ton pellets. Det motsvarande knappt 9,2 TWh. Den totala produktionskapaciteten för 2018 uppgår till 2 363 550 ton pellets.

Användning av pellets på den svenska marknaden ökade med 1,8 procent, under 2017. I ton räknat var ökningen cirka 31 987 ton. Användningen av pellets i Sverige 2017 var 1 810 228 ton. Allt baserat på resultatet av Bioenergis enkät till pelletsproducenterna i Sverige samt statistik för export och import av pellets från SCB.


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen