2019-04-26 12:28Nyheter

Peter Granborn lämnar Scandbio

null

- Scandbio är ett fantastiskt företag och det har varit en mycket spännande period i min karriär, säger Peter Granborn. Ledningsgruppen har tillsammans med i stort sett samtliga funktioner stärkts och företaget har alla möjligheter att växa i takt med den rådande och ökande efterfrågan som vi ser på bioenergi och närliggande produkter. Det känns som rätt tidpunkt både för mig och Scandbio att gå vidare.

Tillförordnad VD blir Scandbios ekonomichef, Daniel Andoff som tillträder posten 26 april.

- Peter Granborn lämnar ett starkt och stabilt företag med goda framtidsutsikter. På styrelsens vägnar så vill jag rikta ett varmt tack till Peter för hans värdefulla bidrag till Scandbios utveckling, säger Hans Linnarsson, styrelseordförande för Scandbio.


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen