2016-09-02 16:05Nyheter

Sveriges största trädbränsleföretag har bytt namn från Agroenergi Neova Pellets till Scandbio.

null


Sveriges största trädbränsleföretag byter namn och utseende – från Agroenergi Neova Pellets till Scandbio.


När Lantmännen Agroenergi och Neovapellets slog ihop sina verksamheter 2014, skapades Sveriges största bolag inom fasta förädlade trädbränslen. Nu byter företaget namn till Scandbio – ett namn som sammanfattar både företagets geografiska arv och produkternas biologiska ursprung. 

Med företagets visioner, storlek och styrka blir vi en tydlig ledare, inte bara på den svenska utan även den Europeiska marknaden, säger Scandbios VD Peter Granborn.

Med sina åtta egna fabriker, sju i Sverige och en i Lettland, förser Scandbio marknaden med pellets, loggs, briketter, träpulver och ströpellets. Den årliga produktionen uppgår till cirka 650 000 ton, där samtliga produkter är en 100% förnybar energikälla som består av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. De skapar värme och energi hos kunderna, som sträcker sig från privata hushåll till små och stora industrier, samt kommunala och statliga verksamheter.

Det är med en ödmjuk närhet till våra kunder som vi på ett proaktivt sätt kan fortsätta att utveckla kundnyttan, vilket i sin tur skapar förutsättningarna för att under lång tid utgöra en stor och hållbar del i den svenska energiförsörjningen, säger Peter Granborn. 


Även om namnet är nytt, har Scandbio varit med och byggt upp branschen under många år. Företaget präglas av ett stort miljöansvar och sedan 2009 har man minskat CO2-utsläppen med 46% vid transporter av färdiga produkter. 

För mer information, kontakta VD Peter Granborn.

peter.granborn@scandbio.com


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen