2022-02-10 13:50Pressmeddelande

Lantmännen förvärvar resterande andelar i Scandbio.

Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen.Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen.

Lantmännen blir ensam ägare i Scandbio efter att överenskommelse om att köpa Neova Group andelar i bolaget nåtts.

- Scandbio har stor potential att fortsätta utvecklas positivt i en hållbar bransch, säger , COO och chef för division Energi, Lantmännen.

Scandbio bildades år 2014 då Lantmännen och finska Neova slog ihop sina verksamheter. Båda ägarna har sedan 2014 ägt lika delar i bolaget som drivits som ett joint venture. Detta förhållande ändras nu och bolaget kommer, efter konkurrensmyndigheternas godkännande, helt och hållet att ägas och drivas i Lantmännens regi.

Ta del av pressreleasen via denna länk!


Om SCANDBIO AB

Scandbio är ett av Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets, pulver och stallpellets. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff