2022-04-01 13:55Pressmeddelande

Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Lantmännens förvärv av pelletstillverkaren Scandbio har nu slutförts.

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i Scandbio. Efter de berörda konkurrensmyndigheternas granskning och godkännande har förvärvet nu slutförts och Scandbio ägs och drivs helt och hållet i Lantmännens regi. Scandbio är, med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK, Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Lettland samt stallpellets för den svenska marknaden.

Scandbio integreras nu i Lantmännens energidivision.

 

– Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla Scandbio till ett energibolag i världsklass och välkomnar 130 nya medarbetare till Lantmännen, säger Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännens division Energi.

 

Daniel Andoff -  VD Scandbio

– Vi ser oerhört positivt på möjligheterna och synergieffekterna som integrationen i Lantmännenkoncernen kommer att innebära. Vi fortsätter att utveckla våra kundrelationer och affärer med Lantmännen som stark ägare, säger Daniel Andoff, vd Scandbio.

------

För mer information, kontakta gärna: Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi, Lantmännen Tel: 0766 95 23 96 E-post: lars-gunnar.edh@lantmannen.com Lantmännens pressavdelning Tel: 010 556 88 00 E-post: press@lantmannen.com

------

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 48 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se .

 

 

 

 

 


Om SCANDBIO AB

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets, pulver och stallpellets. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff