2021-03-24 08:40Pressmeddelande

Pelletsfabriken i Norberg utökar och siktar framåt

Scandbio Pelletsfabrik NorbergScandbio Pelletsfabrik Norberg

 
Scandbio satsar på pelletsfabriken i Norberg och nu har man köpt in ytterligare 24 000 kvadratmeter mark av kommunen. 
 
– Till att börja med asfalterar vi 3 000 kvadratmeter så att vi kan lagra ytterligare ett antal tusen kubikmeter sågspån. Det här är Nordens näst största pelletsfabrik och vi producerar allt mer. Då behövs det yta, säger Peter Franklin som har jobbat på pelletsfabriken sedan 1984.
 


Om SCANDBIO AB

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets, pulver och stallpellets. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.