2019-04-03 16:35Pressmeddelande

Så blir Sveriges hästbajs en resurs för bönderna

null

I Sverige finns det över 60 000 stall eller ridanläggningar med cirka 355 000 hästar, enligt Jordbruksverket. De producerar omkring 3,2 miljoner ton gödsel per år. Gödslet är ofta svårt för stallägarna att bli av med, samtidigt som jordbruket behöver minska sitt beroende av konstgödsel.

I dag är halm och kutterspån vanligt som strömedel i häststall. När det mockas blir dock ofta andelen hästbajs låg, vilket gör gödslet mindre effektivt. Torv är ett annat vanligt strömedel, men det är en ändlig resurs, där produktionen kan skada känsliga naturmiljöer.

Ett fjärde alternativ är stallpellets.

– Stallpellets ger ett effektivt gödsel för jordbruk. Det är en del av omställningen till både en hållbar hästnäring och ett hållbart jordbruk, säger Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget Scandbio.

Stallpellets görs på restprodukter från den svenska skogsindustrin, en förnybar råvara. Med stallpellets komposteras gödslet snabbare och andelen strö i gödslet är mindre.


Om statistiken

Uppgifterna om antalet stall och hästar kommer från Jordbruksverkets rapport Hästar och anläggningar med häst 2016. Den finns här. En häst producerar 8–10 ton gödsel per år, enligt Hästsverige.

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av pellets, briketter, loggs, pulver och stallpellets. Scandbio har en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Bolaget har en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Danmark och Östersjöregionen. Vi arbetar för hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer om företaget på www.scandbio.com


Om SCANDBIO AB

Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff
Tone Johnsen
CMO
Tone Johnsen