2021-01-13 14:00Pressmeddelande

Scandbio satsar i krisen: ”Blir mindre sårbara”

Scandbio Norberg 2020Scandbio Norberg 2020

Företaget Scandbio fortsätter att investera i fabriken i Norberg. Nu har ett nytt markområde på 24 000 kvadratmeter köpts loss från kommunen, som kommer att ge plats åt råvaror och som på sikt kan göra att den gamla järnvägen tas i bruk. ”Nu har vi möjlighet att expandera ännu mer”, säger fabrikschefen Peter Franklin.

Fabrikschef Peter Franklin, Scandbio Norberg.

Fabrikschef Peter Franklin, Scandbio Norberg.

 

Scandbio har de senaste åren investerat mångmiljonbelopp i fabriken i Norberg, som är pelletsföretagets största anläggning. 2017 gjordes en av företagets största satsningar någonsin, där 40 miljoner kronor bland annat gav en pelletspress, en sågspånstork och ett nytt lagertält till fabriken.

Nyligen har också ett markköp av Norbergs kommun gått igenom. Det nya området ligger i anslutning till fabriken, och en del av den 24 000 kvadratmeter stora ytan kommer att fungera som företagets råvaruplan.

– Det här är en del av utvecklingen av fabriken. Vi har en ganska stor tomt i dag men vår råvaruplan är lite för liten med tanke på den expansion som vi har gjort genom åren, förklarar fabrikschefen Peter Franklin.

Själva markköpet ligger i miljonklassen, men sedan tillkommer kostnader för att röja bort sly på området. Dessutom kommer Scandbio att stänga av en väg som ligger mellan fabriken och den nyköpta marken. En ny infart kommer att iordningställas som de boende norr om fabriken kan använda.

– Det är alldeles för farligt att passera med bilar när vi kör med lastbilar och lastmaskiner, säger Peter Franklin.

När coronaviruset nådde Sverige var redan markaffären med kommunen långt gången. Att backa ur köpet var inte aktuellt och på det stora hela har inte företaget påverkats negativt av pandemin, berättar vd:n Daniel Andoff.

– Däremot påverkas vi betydligt mer av att vi hittills har haft en varm vinter. Förra årets vinter var också varm relativt sett. Tittar man på väderprognoserna så ser man att det kommer lite kallare väder nu, och vi märker att efterfrågan på våra pellets ökar, säger Daniel Andoff.

Daniel Andoff -  VD Scandbio

Daniel Andoff - VD Scandbio

Ur ett längre perspektiv, sett över de senaste åren, har Scandbio inte växt volymmässigt utan snarare blivit något mindre. Efterfrågan på produkterna och konkurrensen är de två stora faktorerna till det, menar Daniel Andoff. Trots det är flera investeringar nära förestående på fabriken i Norberg.

– Det som är vårt incitament är att bli mindre sårbara och att kunna hantera mer råvara, så att vi kan handskas med de svängningar som sker i leverans av råvara, säger Daniel Andoff.

Fabriken planerar bland annat säkerhetsinvesteringar, där produktionslokalerna ska sprinklas. Fabrikschefen Peter Franklin berättar också att det finns långsiktiga planer på att rusta upp och nyttja det gamla järnvägsspåret som ligger inom den nyköpta marken, vilket FagerstaPosten tidigare skrivit om.

– Tanken är att kunna köra in råvara och att köra ut färdig produkt från vår fabrik via järnvägen. Det här spåret som går från Kärrgruvan ansluter nere i Ängelsberg med den stora stambanan där, säger Peter Franklin.

Artikeln skriven av Adam Wenell
Fagersta - Posten
adam.wenell@mittmedia.se


Om SCANDBIO AB

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets, pulver och stallpellets. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff