2020-07-06 08:37Pressmeddelande

Scandbio växlar upp: Investeringar genomförda i Malmbäck och planerad försäljning av Vaggeryd

Scandbio Malmbäck tillverkar värmepellets i bulk och säck, stallpellets, kattpellets och träpulver.  Produktionskapaciteten är ca 115 000 ton/år.
Fabrikschef är Kjell SkiöldScandbio Malmbäck tillverkar värmepellets i bulk och säck, stallpellets, kattpellets och träpulver. Produktionskapaciteten är ca 115 000 ton/år. Fabrikschef är Kjell Skiöld

 

 

I maj 2019 togs beslutet att avveckla pelletsproduktionen i Vaggeryd samt att investera i verksamheten i Malmbäck. Efter ett drygt år har projektet genomförts och fabriken i Malmbäck står nu väl rustad för att möta framtiden.


Parallellt med de genomförda investeringarna har olika lösningar undersökts när det gäller framtiden för anläggningen i Vaggeryd vilket har resulterat i ett tecknat avtal om en avyttring.

 

De nu slutförda investeringarna i Malmbäck innefattar en utökad råvaruplan, ytterligare pelleteringskapacitet (både bränsle- och stallpellets) samt flytt av utrustning för produktion av pellets i storsäck och småsäck. Viss utrustning har även flyttats till övriga anläggningar i Sverige och Lettland för att upprätthålla den totala produktionskapaciteten i koncernen.

 

- Genom investeringarna i Malmbäck skapar vi förutsättningar för att befästa vår position som en viktig spelare på pelletsmarknaden och hjälpa våra kunder i omställningen till en förnyelsebar energilösning, säger Daniel Andoff, vd på Scandbio AB.

 

- Ett avtal har tecknats avseende försäljning av anläggningen i Vaggeryd till Vaggeryd Logistikpark AB som enligt planerna kommer att genomföras per den 1:e september avslutar Daniel Andoff.

 

För mer information, kontakta

Daniel Andoff, VD

Telefon: +46 725 14 03 76

E-post: daniel.andoff@scandbio.com


Om SCANDBIO AB

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets, pulver och stallpellets. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Kontaktpersoner

Daniel Andoff
CEO
Daniel Andoff